Famlienbilder

Impressum

 

Alte Familienfotos Andriesen - Kemmler

Joerg-Kemmler1969

Joerg-Kemmler 1969

1

Unbekannt

Hugo Andiesen und Lotte

Hugo Andiesen und Lotte

Hugo-Andriesen

Hugo-Andriesen

Vater-charlotte-Andiesen

Vater-Charlotte-Andriesen

Linda-Karl-Hilde-Agnes--Andiesen

Linda-Karl-Hilde-Agnes--Andriesen

Tante Klara

Tante Klara

Jimmy-Vera-Andriesen-London

Jimmy-Vera-Andriesen-London

Edmund-Andriesen-1915

Edmund-Andriesen-1915

Hugo mit Familie Pulfich und Dienstmädchen

Hugo mit Familie Pulfich und Dienstmädchen

Margarethe Klaus-Peter-Kemmler

Margarethe- Gitta- Klaus Peter-Kemmler

Lotte-Andiesen und Freundinen

Lotte-Andiesen Freundinen

- Anna-Lina-Andriesen

- Anna-Lisa-Andriesen

1953

1953

Clara und Edmund 1902

Clara und Edmund 1902

Unbek

Unbekannt

Georg-Kemmler

Georg-Kemmler

1885

1885